ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ - ΛΕΙΑΝΣΗΣ Ιταλικής Προέλευσης, Κλάση 1 ABRASSIVI TECNICA τιμές σε ευρώ, ανά τεμάχιο, χωρίς ΦΠΑ
  διάσταση Ευρω/τεμ  
  115 Χ 1 X 22,23     κοπής  METAL  &  INOX

 €        1,00

  115 X 2,5 X 22,23   κοπής METAL  €        0.90  
  115 X 6 X 22,23      λειάνσεως METAL  €        1,34  
  115 x 2,5                  κοπής για πέτρα  €        1,14
  125 X 1 X 22,23      κοπής METAL  / INOX  €        1,05  
  125 X 1,6 X 22,23   κοπής METAL / INOX  €        1,12  
  125 X 2,5 X 22,23  κοπής METAL  €        0.97
  125  x  2,5               κοπής για πέτρα  €        1,22  
  125 X 6 X 22,23     λειάνσης METAL  €        1,50  
  180 X 1,6 X 22,23   κοπής METAL / INOX  €        1,65  
  180 X 2,5 X 22,23   κοπής METAL  €        1,43  
  180 Χ 2,5                 κοπής για πέτρα  €        1,70  
  180 X 6 X 22,23     λειάνσης METAL  €        2,19  
  230 X 2 X 22,23     κοπής METAL / INOX  €        2,05  
  230 χ 2,5                 κοπής για πέτρα  €        2,46  
  230 X 3 X 22,23   κοπής  METAL  €        2,00  
  230 X 6 X 22,23   λειάνσης  METAL  €        3.47  
  305 X 3,5 X 25,4   METAL  €        4,44  
  350 X 3,5 X 25,4    METAL  €        7,04  

    ΛΑΜΕΛΑ ΖΙΡΚΟΝΙΟΥ  
  36 60 80 100
115 2,28 €  2,28 €  2,28 €  2,28
125 2,99  €  2,99 €  2,99 €  2,99
180 5,76 €  5,76 €  5,76  €  5,76